Контакти

Геотрейдинг АД
адрес на управление: София 1606, ул. Люлин планина 9

КОНТАКТИ:

офис Геотрейдинг АД
адрес за кореспонденция: София 1517, ул. „Бесарабия" №108
тел.: +359  2 930 70 63; +359 2 800 59 07
факс:+359 987 28 87
e-mail: office@geotrading.bg

отдел "Горива и смазочни материали"
тел.: +359 2 930 70 68,  +359 885 331 717

отдел "Гуми"
тел.: +359 2 930 70 65, +359 879 800 237

отдел "Резервни части"
тел.: +359 2 800 59 08, +359 879 800 245

отдел "Резервни части за минно-добивната и мелнично-трошачна индустрия"
тел.: +359 2 800 59 01, +359 879 800 243

сервизи ProAuto
тел.: +359 2 904 25 25
e-mail: info@pro-auto.bg

ProAuto гр. София 1138
адрес: ул. „Самоковско шосе“, № 101 в кв. „Горубляне“

ProAuto гр. Етрополе 2180
адрес: бул. „Руски“, № 196

Склад:
адрес: София, кв. „Слатина“, ул. „Източна тангента" №2
тел.: +359 885 858 107

Карта на офиса: