Кариери

Компанията дава възможности за работа в модерна среда, за обучения за усъвършенстване и разширяване на знанията и уменията на служителите си. Ако желаете да се присъедините към екипа от професионалисти на дружеството и споделяте корпоративните ни ценности, моля, изпратете автобиография, мотивационно писмо и/или препоръки на следния имейл адрес : hr@geotrading.bg