Контакти

Геотрейдинг АД
адрес на управление: София 1606, ул. Люлин планина 9

КОНТАКТИ:

офис Геотрейдинг АД
адрес за кореспонденция: 1588 София, ул. „Околовръстен път“ №459
тел.: +359 2 930 70 63; +359 2 800 59 07
факс:+359 2 987 28 87
e-mail: office@geotrading.bg

отдел "Горива и смазочни материали"
тел.: +359 2 930 70 90,  +359 876 800 236

отдел "Гуми"
тел.: +359 2 800 59 35+359 876 800 727

отдел "Резервни части"
тел.: +359 2 800 59 08, +359 879 800 245

отдел "Резервни части за минно-добивната и мелнично-трошачна индустрия"
тел.: +359 2 800 59 01, +359 879 800 243

Дирекция "Дилърства"
тел.: +359 2 800 59 39, +359 885 670 750

сервизи ProAuto
e-mail: info@pro-auto.bg

ProAuto гр. Етрополе 2180
адрес: бул. „Руски“, № 196
тел.: +359 2 930 70 63

Склад:
адрес: София, кв. Слатина, ул. „Източна тангента" №2

Карта на офиса: