Политика за поверителност

Последна актуализация: 11.01.2022 г.

Благодарим Ви за посещението нашата Интернет страница. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни, събирани чрез тази страница.

1. Администратор на лични данни

Геотрейдинг АД (по-долу Геотрейдинг или Администраторът) е администратор на лични данни. Дружеството е вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 202533127, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, ул. „Люлин планина“ № 9, с адрес за кореспонденция: гр. София 1588, ул. „Околовръстен път“ № 459.

За да бъде максимално полезен чрез своята Интернет страница, в определени случаи Геотрейдинг обработва лични данни на потребители на страницата и в това си качество се явява Администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните). Сигурността на Вашата информация е важна част от вътрешната политика на Геотрейдинг. Като Администратор Геотрейдинг разглежда с приоритет въпросите за защитата на личните Ви данни, събрани по време на посещението Ви на нашата Интернет страница и процесите по обработването и съхранението им в съответствие със законовите изисквания.

2. Връзка с Администратора

Вие можете да се свържете с Администратора по някой от следните начини:

 • писмено на адрес: гр. София 1588, ул. Околовръстен път № 459;
 • на телефонен номер: +359 2 930 70 91;
 • на е-mail адрес: dpo@geotrading.bg;
 • чрез интернет сайт: http://www.geotrading.bg/.
 • отговорно лице по защита на данните: Руслан Емануилов.

3. Лични данни, които събираме за Вас. Цели и основания за обработването им

Ползването на информацията от нашата Интернет страница не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни.

Сайтът съдържа следните функционалности, при които e възможно Геотрейдинг да събира и обработва Ваши лични данни:

  3.1. Изпращане на запитване

Личните данни, събирани и обработвани от Геотрейдинг чрез опцията за отправяне на въпроси Форма за обратна връзка са: Вашите имена, и-мейл адрес и други данни, които Вие сте решили да ни предоставите във Вашето запитване. Посочените лични данни се събират също и в случай, че изпратите запитване до електронните пощи, посочени в секцията Контакти.

Личните Ви данни се събират и обработват:

 • С цел да се изпрати отговор на запитването, което сте ни изпратили.

Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали, изпращайки ни запитването.
Геотрейдинг ще обработва личните Ви данни само за времето, необходимо за изготвяне и изпращане на отговор на Вашето запитване и в срок до 3 месеца от последната ни кореспонденция с Вас, освен ако не станете наш клиент, доставчик или бизнес партньор, в който случай по отношение на обработването на личните Ви данни ще се прилагат условията на подписания между нас договор;

 • Можем да използваме тези данни и за целите на директния маркетинг - за да Ви информираме за предлаганите от Геотрейдинг продукти и услуги или за да Ви поканим на събития, организирани от нас.

В този случай, основанието за обработване на личните Ви данни е защита на законните бизнес интереси на Геотрейдинг да представя и популяризира продуктите и услугите си.
Геотрейдинг ще обработва личните Ви данни за тази цел, докато възразите или докато се отпишете от получаването на нашите съобщения за директен маркетинг на и-мейл: office@geotrading.bg.

  3.2. Кандидатстване за работа

Вие можете да кандидатствате за работа в Геотрейдинг през рубриката Кариери, като изпратите Вашата автобиография и мотивационно писмо и/ или препоръки на и-мейл адрес: hr@geotrading.bg. В тези случаи, Геотрейдинг ще обработва предоставените от Вас лични данни (напр. три имена, ЕГН, произход, образование, трудова дейност, адрес, имейл адрес, телефон, както и всяка друга информация, която сте решили да включите в автобиографията си) за следните цели:

 • За да Ви предложи подходяща длъжност в Геотрейдинг, ако към момента има такава.

В този случай, основанието за обработване на Вашите лични данни е предприемане на стъпки по Ваше искане с оглед евентуалното сключване на договор. Личните
Ако не Ви бъде предложена работа в Геотрейдинг, личните Ви данни, предоставени с Вашата автобиография, ще бъдат унищожени.

  3.3. Събития и кампании, организирани от/ с участието на Геотрейдинг

Форуми, изложения и други публични събития

Като част от своята търговска дейност Геотрейдинг организира и/или участва със свои щандове в различни форуми, търговски изложения и други публични събития, целящи популяризиране на продуктите и услугите, предоставяни от дружеството или изпълняващи целите на възприетата от дружеството политика за корпоративна социална отговорност.

Избрани снимки и/ или видеокадри от тези събития се публикуват на Интернет страницата на дружеството, в ПР материали, които се публикуват в медии, в рекламни материали, каталози, публикации, аудио-визуални произведения и други подобни, отнасящи се до дейността на Геотрейдинг АД или на други дружества от групата, в съответствие с търговската политика и рекламната стратегия, определена от ръководството на дружеството.

Възможно е на тези снимки да бъдат идентифицирани служители на дружеството (и/или на други дружества от групата), както и трети лица. В определени случаи снимките са съпроводени с обяснителен текст, който включва и имената на някои от участващите лица.
При организиране на събития от Дружеството или при участие в изложения се обособява територията, в рамките на която е възможно да има фото и видео заснемане. На входа на обособената територия се поставя писмена информация за извършване на заснемане за времето на провеждане на събитието/изложението и че чрез участие в събитието или навлизане в обособената територия съответното лице доброволно предоставя личните си данни, получени чрез заснемане на неговия образ.

Детски празници

Като част от реализацията на своята политика за корпоративна и социална отговорност Дружеството организира детски празници по различни поводи, предназначени за децата на служителите на дружеството или на други дружества от групата.
Снимки от тези събития се публикуват на Интернет страницата на дружеството. Снимките включват и образи на участващите в празника деца, а понякога се съпровождат и от текст, съдържат имена на децата. Събирането и обработването на тези лични данни на децата се извършва с изричното съгласие на законните им представители - родител/ настойник, а за деца навършили 14 години, но ненавършили 18 години – със съгласието на детето и на родител/ попечител.

 В горните случаи на организиране/участие в събития и празници е възможно лични данни на участващите в събитието лица да бъдат предоставени на/ обработвани от ангажираните фотографи и видеооператори, които отразяват събитието, на дружествата, които предоставят услуги за популяризиране на дейността на Геотрейдинг, на дружеството, което поддържа уебсайта му и на различни медии.

В описаните по-горе хипотези обработването на личните данни от Геотрейдинг се извършва за следните цели:

 • за популяризиране на продуктите и услугите, предоставяни от дружеството;
 • за изпълнение на възприетата от дружеството политика за корпоративна социална отговорност.

Основанията за обработване на лични данни при тази хипотеза са: защита на легитимните интереси на дружеството (да представя и популяризира продуктите и услугите си, своята политика за корпоративна социална отговорност) и съгласието на родителите на децата.

Обработването се извършва докато това е необходимо за посочените по-горе цели на дружеството, но при всички случаи за срок не по-дълъг от 5 години.

3.4. Други събирани данни

Освен посочените по-горе лични данни, събирани от Геотрейдинг, при използването на определени функции на Интернет страницата, допълнително могат да бъдат обработвани следните данни:

 • Геотрейдинг използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашата Интернет страница, за да подобрим нейното представяне и функционалност.

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Интернет страница. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. В тази политика използваме термина бисквитки, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Повече за бисквитките, както и начините да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство, можете да откриете в нашата Политика за бисквитки.

4. Последици при непредоставяне на лични данни

Когато възнамерявате да ни изпратите запитване, предоставянето на данните от Ваша страна е изцяло доброволно, но когато възнамерявате да кандидатствате за работа при нас, предоставянето на Вашите данни е необходимо.

В случай че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да получите желаните от Вас услуги  - няма да можем да отговорим на Вашето запитване или да Ви предложим длъжност в Геотрейдинг.

5. Предоставяне на Вашите лични данни

Геотрейдинг може да предостави Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • държавни органи, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • дружеството, което по възлагане на Геотрейдинг поддържа тази Интернет страница;
 • дружеството, което по възлагане предоставя услуги за популяризиране дейността на Геотрейдинг;
 • лица, предоставящи фотографски услуги по време на събитията, организирани от Геотрейдинг.

 6. Вашите права във връзка с обработването на лични данни

Във връзка с обработването на личните Ви данни от Геотрейдинг Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу, можете да упражните, като отправите искане до Геотрейдинг, използвайки данните, предоставени в раздел „Връзка с Администратора”. Геотрейдинг ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

 • Право на достъп:

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от Геотрейдинг дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването.

 • Право на коригиране:

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от Геотрейдинг тяхното коригиране, а също и да поискате непълните Ви лични данни да бъдат попълнени.

 • Право на изтриване:

Като субект, чиито лични данни се обработват от Геотрейдинг, Вие имате право да поискате от Администратора тяхното изтриване в следните случаи:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

б) оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;

в) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

г) възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.

 • Право на ограничаване на обработката:

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от Геотрейдинг е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, Геотрейдинг да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

а) оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на Геотрейдинг да провери точността на Вашите данни;

б) обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;

в) Геотрейдинг не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие изискате да се ограничи обработването им, за  целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Право на възражение срещу обработката на данни:

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от Геотрейдинг, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай Геотрейдинг ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване като например спазването на законови изисквания или са налице други легитимни интереси, които изискват продължаване на обработването.

 • Право на оттегляне на съгласието Ви:

Обработването на Вашите лични данни от Геотрейдинг, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието Ви.

 • Право на преносимост на данните:

Имате право да получите копие от личните данни, които сте предоставили на Геотрейдинг, включително, когато това е възможно, в електронна форма. Когато обработването на данните Ви е основано на съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, можете да отправите искане до Геотрейдинг да получите личните данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Във връзка с това можете също да поискате Геотрейдинг да прехвърли тези данни пряко на друг администратор на лични данни по Ваше указание.

 • Право на жалба до надзорен орган:

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган –Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
E-mail: kzld@cpdp.bg 

7. Промени в настоящата Политика

Геотрейдинг може периодично да променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от Геотрейдинг практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна промяна, посочена в началото на тази политика. В случай че  направим промени в Политиката, ще има надлежно уведомяване за това, за може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.