Предлагаме ексклузивно пет химически продукти, произведени от „Жупа“ Крушевац

21.01.2019

Геотрейдинг АД получи ексклузивни права за продажба на още два вида химически реагенти, произведени в сръбския завод „Жупа“ - Крушевац, собственост на БИН Комерс ДОО. От месец януари 2019 г. българската компания предлага ексклузивно на територията на България и калиев етил ксантогенат и калиев изобутил ксантогенат. През пролетта на 2018 г. Геотрейдинг АД има ексклузивитет за българския пазар и за калиев амил ксантогенат; калиев бутил ксантогенат и натриев изопропил ксантогенат.

Сръбският завод „Жупа“ - Крушевац е един от най-големите производители на химически продукти в света. В производствения процес се използват висококачествени суровини от Европа, сертифицирани от водещите лаборатории, както и  съвременни технологии, гарантиращи че произведените ксантогенати отговарят на най-строгите изисквания за качество.