Д-р Иван Вутов е избран за член на УС на Научно-техническия съюз по МДГМ

16.05.2019

Д-р Иван Вутов е избран за член на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ) от делегатите на Общото събрание на организацията, проведено на 10 май. Д-р Вутов влезе в ръководството на организацията като представител на Геотрейдинг АД. Дружеството е колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия от 2009 г.

В Управителния съвет на организацията от групата ГЕОТЕХМИН влизат също д-р инж. Владимир Вутов – изпълнителен директор на Геострой АД, който е избран за заместник-председател, и инж. Драгомир Драганов – изпълнителен директор на Елаците-Мед АД. Инж. Иво Маринов - управител на Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД, стана член на Контролния съвет.

В своята 54-годишна история НТС по МДГМ се утвърди като пример за организация, успешно обединяваща целите на образованието, науката и бизнеса, което е основа за успехи и в бъдеще.  Съюзът ще продължи да поддържа висок научен статут, да обединява науката и бизнеса в областта на минната индустрия и металургията и да укрепва авторитета на научно-техническата общност в България и в чужбина.