Геотрейдинг АД отново подкрепи събитието „Лов на съкровища“

14.06.2019

За втори път Геотрейдинг АД подкрепи събитието „Лов на съкровища“, организирано от списание BBC Знание и Националния природонаучен музей в партньорство с Българската минно-геоложка камара. На 8 и 9 юни близо 1000 посетители – деца и родители, обиколиха „Острова на съкровищата“, в който се беше превърнал музеят. Приключението започна от последния етаж на музея, като по специална карта и скрити указания в залите, гостите на събитието трябваше да открият кои са 13-те скъпоценности, да запишат имената им в персонална карта и да я предадат на финала на организаторите. „Ловът на съкровищата“ се превърна в истинско приключение за децата и техните родители, които трябваше внимателно да обиколят залите, да помнят маршрута си и да намерят всички съкровища, сред които бяха бисерите, варовика, диамантът и златото.

На финала компании от минния бранш, сред които и дружествата от групата ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООД, Геотрейдинг АД, Геострой АД и Елаците-Мед АД, разказаха за своята дейност и зарадваха децата с подаръци. На събитието малчуганите можеха да вземат за спомен истински минни образци, да се снимат с макети на машини, които работят в рудниците и да се преоблекат като миньори.