Геотрейдинг АД посрещна за пробна практика ученици от дуална форма на обучение

01.07.2021

Ученици от ПГ „Тодор Пеев“ – Етрополе взеха участие в пробна практика, която беше организирана, съгласно споразумение за партньорство между гимназията и дружествата Елаците-Мед АД, Геотрейдинг АД и Геострой АД от Група ГЕОТЕХМИН по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“.

Гимназистите се обучават в специалностите „Електрически инсталации“ и „Пътностроителна техника“. Те бяха посрещнати от Яна Стоянова, експерт „Човешки ресурси“ в Геотрейдинг, която ги поздрави за избора, който са направили. „Оттук нататък отделите „Човешки ресурси“ в компаниите ще играят много важна роля във вашия живот. Както учителите досега са били важни за вашия избор във всеки момент, така и специалистите по човешки ресурси ще бъдат важни за вас. Ние винаги ще бъдем до вас, ако имате въпроси“.

По време на пробното стажуване, гимназистите имаха възможност да научат интересни факти за дейността на дружеството. Част от тях са деца или внуци на служители на Група ГЕОТЕХМИН и искат да продължат по стъпките на техните родители и баби и дядовци, а за други  от учениците това са първи стъпки към желаната професия.

Франческа Лазарова и Емил Цветанов от 8-и клас от паралелката за „Електрически инсталации“ споделиха, че изучаваната от тях специалност е изключително интересна. „Избрах тази професия, защото искам в бъдеще да се реализирам като електромонтьор в една от трите фирми от Група ГЕОТЕХМИН“ – разказа  Емил.

За всички младежи и техните преподаватели срещата на живо беше вълнуваща и полезна. За повечето от учениците дуалната форма на обучение е възможност за старт в кариерата, веднага след завършване на гимназията и път към успешна реализация.

Елаците-Мед АД, Геотрейдинг АД, Геострой АД осъществяват съвместно проект в подкрепа на дуалното обучение, като дават дава шанс на младите хора да тръгнат по пътя на кариерното си развитие още от ученическа възраст. За компаниите от Група ГЕОТЕХМИН това е и част от корпоративната социална отговорност в регионите, в които работят.