ПЛОЧИ inaprene® ЗА ОБЛИЦОВАНЕ НА БУНКЕРИ И КАНАЛИ


ПРОСЕЧЕНА ЛАМАРИНА, ВГРАДЕНА В inaprene®


ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕСЯВАНЕ ОТ inaprene®


СИТОВИ ПОВЪРХНОСТИ ОТ inaprene® C ОБТЯГАЩИ КУКИ


СИТОВА ПОВЪРХНОСТ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА “СТЕРИЛ”


ОБЛИЦОВКИ ОТ inaprene®