Мисия, визия и ценности

Светът се променя изключително бързо. Поради тази причина, за да бъде успешен бизнесът, той трябва да расте с динамиката на новите открития и технологии, както и да има ясна перспектива за развитие.

Мисия и визия

Нашата мисия и визия за бъдещето е: "Качествено управление на доставките, съобразени с благото на общността и природата, осигурено от здрави мотивирани хора в чиста околна среда".
Мисията и визията на Геотрейдинг АД са дългосрочни. Те служат като ориентир за постигане целите на дружеството:

  • клиентите и партньорите на Геотрейдинг АД да останат доволни от общото сътрудничество (да се реагира максимално бързо на техните желания, да им се предоставят стоки и услуги с отлично качество и конкурентни цени, както и да получат най-любезно и професионално мнение на специалистите);
  • сътрудниците на Геотрейдинг АД да идват на работа с усмивка (да бъдат подбирани амбициозни и отговорни хора, които вършат своята работа с удоволствие, да получават достойно възнаграждение за труда си, да бъдат изслушвани и поощрявани иновативните им идеи);
  • Геотрейдинг АД да е отговорна към околната среда и устойчивото развитие (всички проекти на компанията да бъдат съобразени с благото на общността и природата, да се инициират действия за подобряване на състоянието им).

Корпоративни ценности:

  • честност и лоялност към клиентите и партньорите;
  • отговорност за действията и техния ефект в дългосрочен план;
  • амбиция на компанията да стане лидер на пазара;
  • професионализъм и отдаденост към работата;